Κ. Κάρπου 18, Σέρβια, Κοζάνης, - Τ.Κ.: 50500

Τηλέφωνο: 2464500097

Κινητό: 6979884215

E-mail: georgioskalfas@gmail.com

Υπεύθυνος: Κάλφας Γεώργιος

Κατηγορία: ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Επισκεψιμότητα: 13589

Ιστοσελίδα: http://www.geotemaxio.gr